Mogelijke projecten

ZO-nproject biedt ondersteuning bij de realisering van allerlei uiteenlopende projecten. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Zorg en Welzijn

 • Opzetten plan en begeleiding bij herhuisvesting van woon en dagbesteding/arbeidslocatie
 • Opzetten en begeleiden van een particulier zorginitiatief.
 • Ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte ondersteuning en woonvorm.
 • Gemeenten bijstaan bij het opzetten van een ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen.
 • Projecten van ontschotting Wmo en arbeidsparticipatie.
 • Werk/leerlocatie starten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van een leertraject te voorzien.
 • Ondersteuning afhandelen aanbesteding zorginkoop Wmo.

Ontwikkeling

 • Bedrijven en organisaties helpen mensen met een beperking en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven in hun organisatie.
 • Op verzoek opzetten van werk/leerlocaties voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het opzetten van een beleid met betrekking tot het in dienst nemen of hebben van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Plannen vormgeven om SROI-doelen te halen.
 • Coaching van teams en managers in het kader van teamsamenwerking en leren werken in een veranderde situatie.

We zouden graag met andere ouders een eigen, kleinschalig wooninitiatief willen opzetten. Maar ja… Geen flauw idee hoe we dit moeten aanpakken!”

Het kan zeer logisch en zinvol zijn om na te denken over het opzetten van een eigen wooninitiatief. Misschien zijn er weinig reguliere woonmogelijkheden in uw regio. Of sluiten uw behoeftes niet aan bij het huidige aanbod.

Maar hoe gaat dit in zijn werk? Waar begin je? Waar moet je aan denken? Wat kost dit? Welke partijen kun je erbij betrekken? En wat als het op het gegeven moment niet meer botert tussen alle partijen?

Ik heb ervaring met het opzetten en herhuisvesten van wooninitiatieven en kan u helpen bij het maken van een plan voor de toekomst. Daarnaast kan ik u helpen bij het maken van de verbindingen met andere benodigde partijen. Klik op deze button voor een vrijblijvende kennismaking.