Molenwaard

Project participatie en inkoop

Vanuit de gemeente Molenwaard is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar toekomstbestendige dagbesteding en participatie.

Resultaten:

 • In kaart aanbieders dagbesteding/arbeid Molenwaard en producten in kader van participatieladder
 • Bijeenkomsten aanbieders verbinding en bespreken mogelijkheden concrete samenwerking
 • Onderzoek inkoop op basis van resultaat
 • Ontschotten en verbinding doelgroepen mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

Afgerond juni 2017

Opzet en monitoring pilot “jij in beeld”

In deze pilot krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een persoonlijk traject van maximaal 3 x 6 weken. Op basis van training, werkervaring wordt in kaart gebracht welke talenten en mogelijke
participatie/arbeidsplaats bij hen passen.

Resultaten:

 • Ontschotting doelgroepen
 • Samenwerking diverse partijen zoals: sociaal team, jeugd, sociale dienst/SW, zorg en welzijn aanbieders

Samenwerkingspartners/betrokken partijen:

 • Sterk@werk
 • St. Philadelphia zorg
 • Sociaal Team
 • Avres
 • Huis van de Waard: Nieuw-Lekkerland
 • GAIN-Vluchtelingenwerk- Bedrijven

Nieuw Lekkerland: Onderzoek samenwerkingslocatie Zorg en Welzijn en Participatie

De locatie moet  gaan bestaan uit een samenwerking tussen bedrijf (kringloop) welzijn (Huis van de Waard), Zorg (dagbesteding) en leren werken.

Resultaten:

 • Onderzoeksrapport mogelijkheden, coördinatie traject verbinding partijen en plan van aanpak bij opzet locatie.

Samenwerkingspartners/betrokken partijen:

 • J&V Techniek
 • Sterk@werk
 • St. Philadelphia zorg
 • Gemeente Molenwaard
 • Sociaal Team: Huis van de Waard - Nieuw-Lekkerland
 • GAIN: Vluchtelingenwerk

Periode: mei 2017 tot maart 2018

Klaroen 14-11-2017

Geoepend 3 juli 2018
Filmpje openingstoespraak
Het Kontakt 4-7-2018