Ontwikkeling

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om een plek te vinden in het reguliere bedrijfsleven, daarvoor zet ZO-nproject zich in. Martin Balfoort: “Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of thuis- en daklozen. Ontwikkeling staat hierbij centraal.”

Ook organisaties en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen verder handen en voeten willen geven kunnen aankloppen. “Met het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking geef je daar invulling aan”, stelt Martin Balfoort. “Daarnaast voldoet een organisatie of bedrijf aan de SROI-verplichting, Social Return On Investment, voor gunningen bij aanbestedingen.”

Tot de mogelijkheden behoort eveneens het opzetten van werk/leerlocaties voor verschillende en gecombineerde, doelgroepen.


"Ik wil graag mensen met een beperking in dienst nemen, maar mijn bedrijf en mijn mensen zijn hier totaal niet op ingericht. Na een jaar staan ze weer buiten…”
Nederland maakt zich sterk om een inclusieve samenleving te zijn waarin iedereen mee mag en kan doen. Ook op het gebied van een zinvolle dagbesteding of arbeid. Bedrijven moeten daarom voldoen aan de zogeheten SROI doelen.

Er zijn echter nog altijd veel burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Initiatieven om deze mensen, het reguliere bedrijfsleven, zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar te verbinden, blijken niet altijd duurzaam en/ of kostendekkend.

Ik heb veel ervaring in het opzetten van duurzame ontwikkel- en samenwerkingstrajecten. Het is mijn missie om met meerdere partijen waardevolle arbeids- en participatieplaatsen te creëren waarin kwetsbare burgers zich verder kunnen ontwikkelen en een duurzame bijdrage kunnen leveren.

Met mij een rondgang door uw bedrijf/organisatie maken en kijken naar de mogelijkheden? Laat uw gegevens dan achter via de button.