SROI en participatie

Wat houdt Social Return on Investment (SROI) in?

Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage- of leerwerkplekken.

Werkgevers hebben zich in het sociaal akkoord verbonden aan een banenafspraak die hen ertoe verplicht dat zij tot 2026 100.000 banen in de marktsector creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze regeling loopt parallel met de invoering van de Participatiewet.

Wellicht leven bij u de vragen:

  • Hoe kan ik mensen met een afstand  tot de arbeidsmarkt integreren in mijn bedrijf?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf of organisatie zonder veel rompslomp de SROI-doelen haalt en niet geconfronteerd wordt met kortingen en/of boetes?

ZO-nproject helpt u om de mogelijkheden in uw bedrijf te onderzoeken en een plan op te zetten om dit samen met uw bedrijf te ontwikkelen. Martin Balfoort: “Vanuit ervaring met diverse andere projecten is gebleken dat er bij elk bedrijf mogelijkheden aanwezig zijn.”

Als dit plan uitgevoerd is, kunt u laten zien dat u op betaalbare wijze voldoet aan de wetgeving. Belangrijker is nog dat u vanuit sociaal ondernemen mensen met een achterstand in arbeid weer een kans geeft om aan het arbeidsproces deel te nemen en werkt aan hun persoonlijke groeimogelijkheden.

“Wilt uw weten welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf organisatie? Ik kom graag bij u langs om de wensen en mogelijkheden voor uw bedrijf  te bespreken.”

Als het project afgerond is, zijn de volgende resultaten behaald:

  • Er is voldoende draagvlak en knowhow om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking effectief in te zetten binnen uw bedrijf/organisatie.
  • Uw bedrijf kan zich intern en extern profileren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO) op het gebied van personeelsbeleid.
  • Uw bedrijf heeft de kans om op het gebied van personeelskosten een concurrerende positie in te nemen.
  • Uw bedrijf is ‘quotum-proof’.

We willen onze organisatie up-to-date houden en aansluiten bij de huidige kanteling en ontwikkelingen. We twijfelen wel over de haalbaarheid van onze ideeën…” 

Nederland is zogezegd aan het ‘kantelen’... Binnen de samenleving is er veel in beweging en worden er drastische veranderingen doorgevoerd. Zo ook binnen het sociaal domein.

We leven in een tijd waarin gesproken wordt over transities en transformaties. Voor organisaties en uitvoerders soms ook een tijd van verwarring en onduidelijkheid … Maar ook van kansen.

Er is veel vraag naar organisaties die kunnen meebewegen met de hervormingen die plaatsvinden. Nieuwe, innovatieve ideeën en pioniers krijgen op het moment veel ruimte.

Bent u zo’n pionier, maar twijfelt u over de haalbaarheid van uw plannen? Met behulp van mijn haalbaarheidsonderzoek krijgt u hier meer inzicht in. Meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek is via deze button verkrijgbaar.