Stichting Arduin

Stichting Arduin

Arduin: vastgoedstrategie uitwerken op basis van de uitgangspunten Arduin  m.b.t. consequenties van zorg, dienstverlening en financiën.

Resultaten :

 • Document met uitgangspunten voor traject uitrol
 • Activiteiten mb tuittrol vastgoedstrategie

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Bos Vastgoed - Sliedrecht  

Afronding vaststelling document: juli 2016

Arduin: Opzet bedrijvencentrum Mortiere Middelburg; herhuisvesting bestaande dagbestedingslocaties naar bedrijvencentrum.

Resultaten:

 • Arbeidsplaats nieuwe stijl gericht op training
 • Ontwikkeling waarbij de volgende productlijnen zijn gerealiseerd: Aardwerk-Naaiatelier-inpakwerkzaamheden (kralen)-facilitair en Groenwerkzaamheden.

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: bedrijven op het bedrijventerrein Mortiere

Afgerond januari 2016

Middelburg: opzetten van verschillende werkleerlocaties vanuit samenwerking met lokale  bedrijven 

Resultaten:

 1. Werk/leerlocatie Kwekerij / groentewinkel

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Kwekerij Hof van Welgelegen  

Afgerond: augustus 2017 

 1. Werk/leerlocatie wasserij; opzet/verhuizing professionele wasserij

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Craftprojects, Miele   

Afgerond: maart 2018 (opening 29-06-2016)

 1. Werk/leerlocatie; Grafisch Centrum

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Drukkerij Meulenberg Middelburg

Afgerond: juni 2018

Vlissingen: Samen met diverse partijen onderzoek voor opzet van een leer/werkcentrum met verschillende werkzaamheden zoals kringloop, houtbewerking voor mensen vanuit een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de decentralisatie

Resultaten: Werk/leerlocatie diverse productlijnen

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Orionis, Particuliere Kringloopexploitant, Zeeuws Werk.

Afronding concept Plan: medio oktober 2017
Uitrol plan na akkoord medio januari 2019

 

Arduin: Middelburg/Vlissingen; implementatie domotica; traject van aanschaf, realisatie domotica en samenwerkingsafspraken.
Resultaten:

 • Zorgdragen voor aanbrengen domotica en samenwerking zorgpartijen inzake bereikbaarheid

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Zorgstroom en SPAZ
Afronding: juni 2018

Domburg/Kamperduinen: Opzet werk/leerlocatie Facilitair samenwerking met vakantiepark 
Resultaten:

 • Werk/leerlocatie facilitair en uitbreiding leerlijn Groen

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Vakantiepark 
Afronding: medio december 2018

Middelburg: herhuisvesting woonlocatie EMCG naar Vlissingen

Resultaten:

 • Zorgdragen van totale traject verhuizing en start nieuwe locaties

Samenwerkingspartners/betrokken partijen: Omliggende zorg en welzijnspartijen

Afronding: medio februari 2018

Nisse: Opzet dagbesteding cliënten met intensieve ondersteuning inzake gedrag

Resultaten:

 • Dagbesteding moet voldoen op basis van nodige zorg en aansluiting op kansen en mogelijkheden clienten. Daarbij ondersteuning bij realisatie juiste huisvesting

Samenwerkingspartners/betrokken partijen:

Afronding: medio november  2017