Werkwijze

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is de start van elk nieuw project. Op basis daarvan maak ik een voorstel, met mogelijke oplossingen en de bijdrage die ZO-nproject daaraan kan leveren.

Bij groen licht stel ik een offerte op met daarin de werkwijze en een overzicht van de kosten. Als de betrokken partijen de offerte goedkeuren, volgt de uitvoering.

Na de afronding van het project is er na ongeveer drie weken een eerste evaluatie. In de nazorgperiode van een half jaar wordt, indien gewenst, gekeken of er nog zaken bijgeschaafd dienen te worden.

Samenwerken

Vaak zijn meerdere partijen actief om problemen rond wonen, werken, schulden en leren aan te pakken. ZO-nproject brengt hen bij elkaar om voor onder anderen chronisch zieken, mensen met een beperking of met een sociale problematiek een passende oplossing te bedenken.

Het uiteindelijke doel: kennis, menskracht en middelen samenvoegen om mensen een nieuwe toekomst en een volwaardige plek in de samenleving te geven.


 

Contact

 

“We willen onze organisatie up-to-date houden en aansluiten bij de huidige kanteling en ontwikkelen. Maar we twijfelen over de haalbaarheid van onze ideeën…” 

Nederland is zogezegd aan het ‘kantelen’. Binnen de samenleving is er veel in beweging en worden er drastische veranderingen doorgevoerd. Zo ook binnen het sociaal domein.

Een tijd waarin gesproken wordt over transities en transformaties, maar voor organisaties en uitvoerders soms ook een tijd van verwarring en onduidelijkheid, maar ook van kansen. Er is veel vraag naar organisaties die kunnen meebewegen met de hervormingen die plaatsvinden. Nieuwe, innovatieve ideeën en pioniers krijgen op het moment veel ruimte.

Bent U zo’n pionier, maar twijfelt u over de haalbaarheid van uw plannen? Met behulp van mijn  haalbaarheidsonderzoek krijgt u hier inzicht in. Meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek is hier verkrijgbaar.