Zorg & Welzijn

Een terugtrekkende overheid en minder geld; dat stond de afgelopen jaren in de zorg centraal. Familieleden, buren, kennissen en bedrijven komen steeds meer in beeld om mensen met een zorgvraag te ondersteunen of op te vangen. De nadruk ligt op eigen kracht en ontwikkeling. ZO-nproject ziet daar ook nieuwe kansen in.

Martin Balfoort: “Of het nu gaat om de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet, ZO-nproject kan dromen omzetten in praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat als er bereidheid is om samen te werken er vele mogelijkheden zijn.”

“De omslag die we zien in zorg en welzijn is een kans om het anders aan te pakken en mensen met een ondersteuningsvraag  een betere toekomst te bieden.”

ZO-nproject heeft de ervaring en de kennis om gemeenten, zorgorganisaties, bedrijven en particulieren bij elkaar te brengen om gezamenlijk zorg en ondersteuning op maat te bieden.


 “Wat is een sociaal team? In onze gemeente hebben veel mensen geen flauw idee! Zij vinden het nu nóg moeilijker hun weg in zorgland te vinden. Dat ons team is gevestigd in het gemeentehuis helpt ook niet echt mee. Er wordt een extra drempel gecreëerd en dat was toch juist níet de bedoeling?”

Sociale teams, gebiedsteams, jeugdteams, CJG’s… Veel gemeentes kennen ze. De nauwere samenwerking tussen organisaties hebben het doel dat burgers nog sneller én beter worden geholpen. Professionals en burgers in een gemeente kennen en begrijpen beter. Maar… Hoe helder en zichtbaar zijn de voordeuren en werkwijzen van deze nieuwe teams?

Wanneer de samenwerking tussen deze verschillende organisaties niet zorgvuldig en in het belang van burgers is afgestemd, kan het ook averechts uitpakken. De werkwijze is niet meer herkenbaar en eenduidig, omdat organisaties aan hun eigen methoden blijven vasthouden. Of de werkwijze kent juist een te generalistisch en onherkenbaar karakter, omdat unieke specialismen verloren zijn gegaan. Of mensen zijn bang dat de cliëntondersteuning in hun gemeente niet meer onafhankelijk is.

Bent u op zoek naar een effectief samenwerkingstraject voor de zorg en welzijnsorganisaties in uw gemeente of organisatie? Neem dan deze button vrijblijvend contact met mij op.